รวมลูกบล็อก ยอดฮิต

ลูกบล็อกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

      – Hand Socket คือลูกบล็อกชุบโครเมียม แบบใช้กันทั่วไปกับอุปกรณ์ช่วยขัน
      – Impact Socket คือลูกบล็อกที่ใช้กับเครื่องยิงลม ไม่ชุบโคมเมี่ยม เพราะจะแตกเมื่อเจอแรงบิตสูงๆ จะชุบแข็ง และเป็นสีดำเท่านั้น

รวมลูกบล็อก ยอดฮิต

ลูกบล็อกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

      – Hand Socket คือลูกบล็อกชุบโครเมียม แบบใช้กันทั่วไปกับอุปกรณ์ช่วยขัน
      – Impact Socket คือลูกบล็อกที่ใช้กับเครื่องยิงลม ไม่ชุบโคมเมี่ยม เพราะจะแตกเมื่อเจอแรงบิตสูงๆ จะชุบแข็ง และเป็นสีดำเท่านั้น

รูปแบบของลูกบล็อก 

  • ลูกบล็อก 6 เหลี่ยมเป็นลูกบล็อกที่ นิยมที่สุด หกเหลี่ยม ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกทุกอุตสาหกรรม
  • ลูกบล็อก 12 เหลี่ยม ลูกบล็อกสิบสองเหลี่ยม สามารถ ขันได้ทั้ง 4 เหลี่ยน 6 เหลี่ยม และ 12 เหลี่ยม ได้ เป็นลูกบล็อกที่นิยมชนิดหนึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • ลูกบ๊อกซ์เดือยท๊อกซ์ (torx) ลูกบ๊อกซ์เดือยท๊อกซ์ (torx) คือลูกบล็อกที่ลักษณะคล้ายไขควง มาปลายสำหรับเอาไว้ขัน น็อตที่ มีลักษณะหัวเป็นรูปดาว
ช้อปเลย

รูปแบบของลูกบล็อก

          – ลูกบล็อก 6 เหลี่ยมเป็นลูกบล็อกที่ นิยมที่สุด หกเหลี่ยม ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกทุกอุตสาหกรรม                                         – ลูกบล็อก 12 เหลี่ยม ลูกบล็อกสิบสองเหลี่ยม สามารถ ขันได้ทั้ง 4 เหลี่ยน 6 เหลี่ยม และ 12 เหลี่ยม ได้ เป็นลูกบล็อกที่นิยมชนิดหนึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย                                                                  – ลูกบ๊อกซ์เดือยท๊อกซ์ (torx) ลูกบ๊อกซ์เดือยท๊อกซ์ (torx) คือลูกบล็อกที่ลักษณะคล้ายไขควง มาปลายสำหรับเอาไว้ขัน น็อตที่ มีลักษณะหัวเป็นรูปดาว

ขนาดของลูกบล็อกที่นิยม

  • ขนาดของรู 1/2″ นิยมมากในงานยานยนต์ และโครงสร้างขนาดเล็ก รับแรงบิดได้พอประมาณ
  • ขนาดของรู 3/8″ เป็นขนาดที่หลากหลายและมีประโยขน์ ในการใช้งานที่ครอบคลุม ซึ่งลูกบล็อกขนาด 3/8″ จะสามารถขันโดยใช้แรงบิดได้นิดหน่อย
ช้อปเลย

Hazet ชุดบล็อก รุ่น 953HP

       ชุดบล็อก ถือเป็นชุดเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ที่ใช้สำหรับจัดการกับสกรู หรือน๊อต แบบต่าง ๆ ขันเข้าเพื่อยึดให้แน่นหรือคลายออก ลักษณะของชุดบล็อก จะมีด้ามขันที่เป็นระบบฟรีที่ช่วยให้สามารถขันน๊อต หรือสกรูได้อย่างรวดเร็ว ข้อต่อแบบต่าง ๆ ทั้งสั้นและยาว ลูกบล็อกที่มีหลากหลายเบอร์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะงาน

ช้อปเลย

ขนาดของลูกบล็อกที่นิยม

          – ขนาดของรู 1/2″ นิยมมากในงานยานยนต์ และโครงสร้างขนาดเล็ก รับแรงบิดได้พอประมาณ                                                – ขนาดของรู 3/8″ เป็นขนาดที่หลากหลายและมีประโยขน์ ในการใช้งานที่ครอบคลุม ซึ่งลูกบล็อกขนาด 3/8″ จะสามารถขันโดยใช้แรงบิดได้นิดหน่อย

ช้อปเลย

Hazet ชุดบล็อก รุ่น 953HP

       ชุดบล็อก ถือเป็นชุดเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ที่ใช้สำหรับจัดการกับสกรู หรือน๊อต แบบต่าง ๆ ขันเข้าเพื่อยึดให้แน่นหรือคลายออก ลักษณะของชุดบล็อก จะมีด้ามขันที่เป็นระบบฟรีที่ช่วยให้สามารถขันน๊อต หรือสกรูได้อย่างรวดเร็ว ข้อต่อแบบต่าง ๆ ทั้งสั้นและยาว ลูกบล็อกที่มีหลากหลายเบอร์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะงาน

ช้อปเลย