ชุดกล่องเครื่องมือสำหรับงานช่างไฟฟ้า รุ่น S 1090 TOOL CASE ELECTRICIAN