เครื่องเจียรไฟฟ้า รุ่น GWS 24-230 LVI Professional