คีมเข้าขั้วสายไฟ รุ่น 8099 STRIPPING PLIERS STRIP-FIX