ชุดประแจปากผสม 15 ชิ้น รุ่น 1101-7-7 R RING SPANNER SET

Combination ratchet spanner No. 7 R, AF 10 13 17 19 mm
Combination spanner No. 7, AF 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm